Polityka prywatności

 • Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy MIELNO-HOTEL.PL (dalej: Serwis)
 • Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest HOTELOVE SP. Z O.O., ul. Bohaterów Warszawy 4/3, 75-211 Koszalin wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 6692565890  (dalej: ADO).
 • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE.
 • ADO dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • ADO realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez dobrowolnie wprowadzenie informacji w formularzach, w celu:
  1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników kierowane przy użyciu formularza kontaktowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  2. przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacji usług świadczonych przez ADO na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail ADO,
  5. realizacji uzasadnionego interesu ADO w szczególnych przypadkach na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, np. windykacji,
 • Przy pierwszej wizycie na stronie użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie MIELNO-HOTEL.PL użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 • Zmiana ustawień cookies nastąpi po ponownym uruchomieniu lub odświeżeniu sesji na stronie ADO.
 • Instalacja plików „cookies niezbędnych dla podstawowej funkcjonalności Serwisu” jest konieczna do prawidłowego działania j, w szczególności wymagane do autoryzacji.
 • Ciasteczka niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny
 • Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.
 • Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą żeby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Serwisie.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia, lub wylogowania się z Serwisu,
  2. stałe – pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.
 • Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookies można je podzielić na:
  1. pliki analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają i konwertują na niej użytkownicy,
  2. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam, właściwego kierowania i analizowania wydajności kanałów marketingowych i kanałów sprzedaży,
  3. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu.
 • Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.
 • Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę Systemu Rezerwacji Online jedynie w celu:
  1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,
  2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy,
  3. dostawca Systemu Rezerwacji Online informuje o instalowanych plikach cookies w interfejsie użytkownika tego systemu
 • ADO może korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, do celów marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności), oraz dostosowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.
 • Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych:
  Google Analytics
 • Korzystamy z następujących narzędzi marketingowych:
 • ​Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania, ponieważ nie został ustalony standard wymiany takich danych pomiędzy obiektami hotelowymi.
 • W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres: menager@mielno-hotel.pl
 • Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez bezpośredni kontakt z ADO lub w przypadku technologii zmieniając ustawienia cookies.
 • Każdy użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 • ADO zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.